Medewerkers zetten zich in voor het Elkerliek ziekenhuis 

Tijdens deze Coronacrisis blijkt maar weer eens dat ons land ongelooflijk georganiseerd is, en dat er veel partijen en mensen zijn die hulp kunnen en willen bieden op plekken waar de nood het hoogst is. Ook Weemen zet zich op veel manieren in, bijvoorbeeld voor het Elkerliek ziekenhuis.

Screenings-unit Elkerliek

Ziekenhuizen zijn op dit moment cruciaal bij het bedwingen van het Coronavirus en de zorg voor de mensen die de ziekte hebben opgelopen. Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond riep onze hulp in bij het inrichten van de screenings-unit bij de Spoedeisende Eerste Hulp. In deze mobiele unit worden binnenkomende patiënten opgevangen en wordt hun urgentie van zorgaanpak bepaald. Een soort crisis-actiecentrum dus. Daarnaast leverden we polsbandjes voor de binnenkomende patiënten.

Routing Elkerliek

Tegelijk hebben we met behulp van vloer- en raamstickers en routeborden de routing naar de Spoedeisende Eerste Hulp in het Elkerliek ziekenhuis tijdelijk gewijzigd, om zo de toeloop van hulpbehoevenden te kunnen verwerken. Daarbij zorgden we voor de aangepaste bewegwijzering in en om het ziekenhuis, een aanpassing die noodzakelijk is vanwege de nieuwe routes en wijzigingen naar de Corona-afdelingen. Onze medewerkers hebben deze klus met beide handen aangepakt. Daarnaast zetten wij onze expeditie belangeloos in voor het transport van materialen voor de Intensive Care afdeling van het Elkerliek ziekenhuis vanuit Duitsland.  
 

Actueel