Leveringsvoorwaarden

Wij handelen conform de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, deze zijn gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Je kunt een papieren versie bij ons opvragen maar ook hier een digitale versie bekijken c.q. downloaden.

Actueel