Leveringsvoorwaarden

Wij handelen conform de leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche, zoals deze zijn gedeponeerd op 5 januari 2022 onder nr. 1/2022 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Je kunt een papieren versie bij ons opvragen maar ook hier een digitale versie bekijken c.q. downloaden.

Actueel