Weemen richt organisatie in voor nieuwe AVG/GDPR wetgeving

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving, in werking. De nieuwe wet verscherpt regels uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar voegt tegelijk enkele verplichtingen toe voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Bij Weemen gaat er daardoor ook het een en ander veranderen.

 

Persoonsgegevens

Wat gaat er dan veranderen? In ieder geval moet iedereen die persoonsgegevens verwerkt (denk bij die gegevens aan zaken als naam, geboortedatum, adres, IP-adres, foto’s en video’s van/met mensen, personeelsdossiers, likes van een Facebook account, etc.) per 25 mei voldoen aan de AVG. De AVG legt de ondernemer verschillende plichten op inzake de verwerking van persoonsgegevens, de beveiliging ervan en privacy, zowel on- als offline. Hij moet daarbij kunnen verantwoorden en laten zien dat hij conform de regels is omgegaan met de persoonsgegevens van zijn klanten.

'Iedereen die persoonsgegevens verwerkt moet per 25 mei voldoen aan de AVG'

Waarom?

De nieuwe, verscherpte wet is vooral opgezet om meer transparantie te creëren rondom het verzamelen, analyseren en gebruiken van persoonlijke data. Tegelijk wordt het gebruik van die gegevens voor verschillende doeleinden beperkt, zodat ze niet overal ‘op straat’ komen te liggen. Daarbij is het de bedoeling dat gebruikers van persoonlijke gegevens straks de beveiliging ervan  verzekeren met gepaste en afdoende maatregelen.

 

Weemen

Het spreekt voor zich dat wij onze organisatie inmiddels aan het inrichten zijn, om straks aan alle eisen van de nieuwe wetgeving te voldoen. Daarbij zullen er wat veranderingen doorgevoerd gaan worden. Wat er verandert en hoe, dat laten we je als goede relatie van Weemen zo spoedig mogelijk weten.  

Actueel