Actievoorwaarden

Voor deelname aan onze zomeractie gelden onderstaande actievoorwaarden.

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Weemen Haps BV aan het adres Kerkstraat 16, te Haps georganiseerde promotionele actie.
1.2 Door deel te nemen aan deze zomeractie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
1.3 Weemen is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of te beëindigen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen.
1.4 De actie start op 25 juni 2018 en eindigt 31 augustus 2018. De order dient geplaatst te worden binnen deze actieperiode.
1.5 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Actie

2.1 Bij het open krassen van drie gelijke prijzen of kortingspercentages kun je je prijs verzilveren.
2.2 De korting wordt verrekend of je prijs wordt verzilverd op één order van minimaal € 100,- en maximaal € 2.500,- binnen de genoemde actieperiode.

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode. Op orders die voor de actieperiode geplaatst zijn is deze actie niet geldig.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 Weemen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
3.6 Medewerkers van Weemen zijn uitgesloten van deelname.
3.7 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.

4. De prijzen

Je maakt kans op;

- Luxe koeltas
- Luxe BBQ-set
- Strandlaken 180 x 100 cm
- 20% korting op je drukwerk
- 20% korting op je promotionele artikelen
- 20% korting op een nieuwe website

5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan de actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
5.2 De prijspakketten zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Weemen. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.3 Weemen behoudt zich het recht voor om de eventuele afgifte van de prijzen publicitair in te zetten.

6. Publiciteit

6.1 De winnaar van de prijs geeft Weemen toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Weemen verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Weemen heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Klachten

7.1 Klachten omtrent deze actievoorwaarden en deze actie kunnen worden ingediend bij Weemen.
7.2 Deze actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Een ieder die meent dat de actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

Actueel